October 3rd 2022

LÁ na CRUITE / HARP DAY

Lá Fionnachtana i gcomhar le Cairde Uí Néill / Discovery Day in association with Friends of the Uí Néill

Dé Sathairn, 15 Deireadh Fómhair 2022
LÁ na CRUITE

Lá Fionnachtana i gcomhar le

Cairde Uí Néill

 

3.00 p.m. FOGHLAIM (léacht) — Úna Ní Fhlannagáin

4.00 p.m. BAIN TRIAIL AS! (ceardlann thosaitheoirí) — Eibhlís Ní Ríordáin

8.00 p.m. ÉIST (ceolchoirm) — Doimnic Mac Giolla Bhríde + Siobhán Armstrong

 

Mhuileann an Arbhair
Dhún Geannain
Oileán an Ghuail
Co. Thír Eoghain BT71 4LP


Eolas trí Ghaeilge: http://www.cairdeuineill.org/fuinn

Clárúcháin don ceardlann thosaitheoirí: damoneill@gmail.com (beidh ocht cláirsí le fáil!)

N.B. Beidh an Lá Fionnachtana seo as Gaeilge

 

Saturday, 15 October 2022
HARP DAY

Discovery Day in association with

Friends of the Uí Néill

 

3.00 p.m. LEARN (illustrated talk)  — Úna Ní Fhlannagáin

4.00 p.m. HAVE A GO! (beginners’ workshop) — Eibhlís Ní Ríordáin

8.00 p.m. LISTEN (concert)  — Doimnic Mac Giolla Bhríde + Siobhán Armstrong

 

The Cornmill
Dungannon
Lineside, Coalisland
Co. Tyrone BT71 4LP


Information in English:
http://www.cairdeuineill.org/aboutus

Beginners’ workshop registration: damoneill@gmail.com (first come first served!)

N.B. This Discovery Day will take place in the Irish language.