September 16th 2022

LÁ na CRUITE / HARP DAY

Lá Fionnachtana i gcomhar le Cumann Cláírsí Stáiriúla na hÉireann / Discovery Day in association with The Historical Harp Society of Ireland

Dé Sathairn, 15 Deireadh Fómhair 2022
LÁ na CRUITE

Lá Fionnachtana i gcomhar le Cumann Cláírsí Stáiriúla na hÉireann

 

3.00 p.m. FOGHLAIM (léacht) — Úna Ní Fhlannagáin

4.00 p.m. BAIN TRIAIL AS (ceardlann thosaitheoirí) — Eibhlís Ní RIordáin

8.00 p.m. ÉIST (ceolchoirm) — Doimnic Mac Giolla Bhríde + Siobhán Armstrong

 

Cairde Uí Néill
An Teach Thiar
3 Bóthar Dhún Geannain
Oileán an Ghuail
Co. Thír Eoghain BT71 4HP


Eolas trí Ghaeilge: http://www.cairdeuineill.org/fuinn

Clárúcháin don ceardlann thosaitheoirí: louise@antoireachtas.ie (beidh ocht cláirsí le fáil!)

N.B. Beidh an Lá Fionnachtana seo as Gaeilge

 

Saturday, 15 October 2022
HARP DAY

Discovery Day in association with The Historical Harp Society of Ireland

 

3.00 p.m. LEARN (illustrated talk)  — Úna Ní Fhlannagáin

4.00 p.m. HAVE A GO! (beginners’ workshop) — Eibhlís Ní RIordáin

8.00 p.m. LISTEN (concert)  — Doimnic Mac Giolla Bhríde + Siobhán Armstrong

 

Cairde Uí Néill [‘Friends of the Uí Néill’]
Western House
3 Dungannon Rd
Coalisland
Co. Tyrone BT71 4HP

Information in English: http://www.cairdeuineill.org/aboutus

Beginners’ workshop registration: louise@antoireachtas.ie (first come first served!)

N.B. This Discovery Day will take place in the Irish language.