October 14th 2022

Lá Fionnachtana / Discovery Day

Lá Fionnachtana i gcomhar le An tOireachtas — Dé hAoine, 4 Samhain 2022 | Discovery Day in association with The Oireachtas — Friday, 4 November 2022

 

Dé hAoine, 4 Samhain 2022
Oireachtas na Samhna

Lá Fionnachtana i gcomhar le
An tOireachtas
Cill Airne, Co. Chiarraí

7.00 p.m. ÉIST (ceolchoirm)

7.30 p.m. FOGHLAIM (léacht agus plé)

8.30 p.m. BAIN TRIAIL AS! (ceardlann thosaitheoirí)

le Doimnic Mac Giolla Bhríde, Siobhán Armstrong, Eibhlís Ní Ríordáin & Úna Ní Fhlannagáin

Amharclann an Oireachtais
Óstán Brehon
Bóthar Mucros
Cill Airne V93 RT22
Co. Chiarraí


Eolas: https://www.antoireachtas.ie/oireachtas-na-samhna/imeachtai-na-feile/de-haoine.html

Clárúcháin don ceardlann thosaitheoirí: info@irishharp.org (beidh ocht cláirsí le fáil!)

N.B. Beidh an Lá Fionnachtana seo as Gaeilge.

 

Friday, 4 November 2022
The November Oireachtas

Discovery Day in association with
The Oireachtas
Killarney, Co. Kerry
 

7.00 p.m. LISTEN (concert)

7.30 p.m. LEARN (illustrated talk and Q&A)

8.30 p.m. HAVE A GO! (beginners’ workshop)

with Doimnic Mac Giolla Bhríde, Siobhán Armstrong, Eibhlís Ní Ríordáin & Úna Ní Fhlannagáin

The Oireachtas Theatre
Brehon Hotel
Muckross Rd
Killarney V93 RT22
Co. Kerry


Information: https://www.antoireachtas.ie/oireachtas-na-samhna/imeachtai-na-feile/de-haoine.html

Beginners’ workshop registration: info@irihsharp.org (first come first served!)

N.B. This Discovery Day will take place in the Irish language.